×

18 U.S.C. §2257 Декларация за съответствие с изискванията за водене на записи

Всички модели, актьори, актриси и други лица, които се появяват във визуално изображение на действително или симулирано явно сексуално поведение, появяващо се на или по друг начин съдържащо се в този уебсайт са били на възраст над осемнадесет (18) години към момента на създаване на визуалното изображение. Записи, изисквани от дял 18 U.S.C. §2257 се съхраняват при съответния пазител на архивите.

Всички други визуални изображения, показани на този уебсайт, са освободени от разпоредбата на 18 U.S.C. §2257, 2257A и/или 28 C.F.R. 75, тъй като 1) те не изобразяват поведение, както е изрично изброено в 18 U.S.C., раздел 2256 (2)(A) (i) до (iv), 2) те не изобразяват поведение, както е изрично изброено в 18 U.S.C. раздел 2257A, 3) те не изобразяват поведение, изброено в 18 U.S.C. раздел 2256(2)(A)(v) произведени след 27 юли 2006 г. или 4) са освободени по друг начин, тъй като визуалните изображения са създадени преди 3 юли 1995 г.

По отношение на всички визуални изображения, показани на този уебсайт, независимо дали на действително открито сексуално поведение, симулирано сексуално поведение или по друг начин, всички лица са били на възраст най-малко 18 години, когато са били създадени споменатите визуални изображения.

Заглавието на тази работа е: www.hegre.com

Изображенията, съдържащи се в този сайт, са дублирани, възпроизведени или преиздадени на
July 17, 2024
Всички записи, които трябва да се поддържат съгласно федералния закон, са притежание на Петер Хегре, чиято длъжност е: Директор, и са достъпни за проверка през нормалното работно време на:

Hegre.com< /strong>
Ocinum Marketing E Consultadoria Lda
Rua das Hortas, nr. 55 Loja T
9050-024 Funchal
Мадейра - Португалия

Нормалното работно време за тази компания е: 11 сутринта до 16 часа, понеделник петък.

Ако има ако имате някакви въпроси, моля, обадете се на адвокат Лорънс Г. Уолтърс,
есквайр. +1 407.975.9150

× 1000+ MOVIES SPECIAL OFFER: GET 50% OFF ON ALL MEMBER SUBSCRIPTIONS!