De inhoud van de site is voor uw gemak automatisch vertaald in nederlands . Terug naar de Engelse versie.
x
×

Rapporteer inhoud

Hegre.com neemt alle verzoeken om inhoud te verwijderen serieus en ons toegewijde ondersteuningsteam werkt 24 uur per dag om snel op rapporten te reageren. Door inhoud te rapporteren waarvan u denkt dat deze ongepast is, kunnen we Hegre.com, zijn gebruikers en artiesten, beschermen. Bedankt dat je deel uitmaakt van onze community, we stellen je feedback op prijs. Uw melding is volledig vertrouwelijk.

Wij zijn van plan dit systeem zo efficiënt en snel mogelijk op een eerlijke en redelijke manier te gebruiken. We streven ernaar om alle meldingen binnen zeven (7) werkdagen op te lossen en duidelijke richtlijnen te geven om herhaling van problemen te voorkomen. Als er sprake is van een overtreding, zullen wij de passende oplossing bepalen en de nodige actie ondernemen. Alle inhoud die als illegaal wordt beschouwd, wordt onmiddellijk verwijderd. In gevallen waarin geschillen over toestemming niet intern kunnen worden opgelost, worden dergelijke geschillen voorgelegd aan een neutrale arbitragevereniging. Als er meer informatie van u nodig is, nemen wij per e-mail contact met u op.
Please provide any additional information which might help us to resolve your request. If you are submitting a request on the behalf of someone else appearing in the content, please provide your association to this person.
By typing your name in the field below, you guarantee, under penalty of perjury, that you are the person being named and represented on this form and that all provided information is accurate and complete.
* Vereist
× 1000+ MOVIES SPECIAL OFFER: GET 50% OFF ON ALL MEMBER SUBSCRIPTIONS!